fundacja Św ANNY

 
 

Celami Fundacji są:

  1. 1)działanie na rzecz idei łączenia pokoleń zgodnie z wartościami utożsamianymi z osobą Świętej Anny, poprzez działalność kulturalną, informacyjną, społeczną, ochrony zdrowia, naukową i oświatową;

  2. 2)rozwój czytelnictwa i czasopiśmiennictwa;

  3. 3)ochrona środowiska, dóbr kultury ;

  4. 4)wspomaganie społeczności lokalnych;

  5. 5)organizowanie samopomocy środowiskowej;

  6. 6)udzielania pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w szczególności osobom starszym, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym;

  7. 7)pobudzanie i zagospodarowywanie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych, integrowanie środowisk seniorów i niepełnosprawnych, tworzenie więzi międzypokoleniowych;

  8. 8)wspieranie rozwoju badań z zakresu gerontologii;

  9. 9)ochrona i promocja zdrowia;

 

„Zaraz na początku życia ktoś powinien nam powiedzieć, że umieramy . Może wtedy żylibyśmy pełnią życia w każdej minucie każdego dnia . Działaj ! Kiedy poczujesz , że chcesz coś zrobić , rób to od razu , teraz !  „


MICHAEL LANDON

FUNDACJA ŚW. ANNY ul.Krzemieniecka3/3  45-401 Opole KRS 0000392414

Fundację wspierają